Saturday Golf League Signup to Play Status
2019 - 2020 Golf SeasonLongbow Golf Club, Mesa  Date: 12/14/2019 - Ringers Rd #2
(Dress code enforced, 48 players max) - Double Points

Tournament Coordinator - Dave Dean (480) 747-7821

1. Dan Gallegos

3. George Banach (Pd)

5. Lovell Robinson (Pd)

7. John Wilhelm (Pd)

9. Brian Dempster (Pd)

11. Jeff Henriksen (Pd)

13.

15. June Vutrano (Pd)

17. Nandita Shah (Pd)

19. Ted Robinson (Pd)

21. Gareth Broudy (Pd)

23. Al Palange (Pd)

25. Lori Neiderman (Pd)

27. Mark Pfeffer (Pd)

29. Rick Schreiber (Pd)

31. Doug Swearingen (Pd)

33. Joe Pilewicz (Pd)

35. Steve Neil (Pd)

37. Jim Bieleniewicz (Pd)

39. Frank Vutrano (Pd)

41. Ken Slagle (Pd)

43. Murray Nelson (Pd)

Tournament Contact: Dave Dean: dave@saturdaygolfleague.com

2. Tom Hegna (Pd)

4. Elmer Schmidt (Pd)

6.

8. Bob Owen (Pd)

10. Dave Dean

12. Alan Nicholas (Pd)

14. Michael Tobin (Pd)

16. Prag Shah (Pd)

18. Dan Shumaker (Pd)

20. Michael Broudy (Pd)

22. Patrick Tacderan (Pd)

24. Randall Ross (Pd)

26.

28. Jerry Owsianny (Pd)

30. Kurt Krueger (Pd)

32. Bo Montgomery (Pd)

34. Richard Pilewicz (Pd)

36. Adam Labbe (Pd)

38. Richard Perry (Pd)

40. Hiroko Kobayashi (Pd)

42. Amy Arnold (Pd)

44. Breton Goers

Copyright © 2019-2020 SaturdayGolfLeague.com